جبران بهره در فرکانس های بم

 

با ایجاد ونت های بزرگتر در فیتینگ گوش باز، ضروریست که افت حاصله در تقویت فرکانس های بم ناشی از ونت جبران گردد. در ونت های بزرگ، انرژی در فرکانس های زیر 1000 هرتز کمتر شده و ممکن است تقویت فرکانس های بم تا 30 dB کاهش یابد. که به دنبال آن تقویت زیاد در فرکانس های زیر، باعث تیز شدن صدای سمعک می شود.

جبران 50% این افت نتایج خوبی را در فرد ایجاد می کند. روش تنظیمی گایا با اعمال این نکته شنوایی بسیار خوبی را فراهم می کند.

 

بهره در فرکانس های بم به دو چیز بستگی دارد:

مقدار افت شنوایی در فرکانس های بم و اندازه ونت

بنابراین توصیه می شود که همیشه سایز ونت پیشنهادی نرم افزار را در ساخت سمعک اعمال کنید و یا در صورت تغییر آن، حتماً سایز جدید ونت را به نرم افزار اعلام کنید تا میزان تقویت فرکانس های بم، مناسب با سایز ونت واقعی سمعک ایجاد گردد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: