حذف پویای فیدبک

 

سیستم حذف پویای فیدبک برای اکوستیک گوش باز، شناسایی سریع فیدبک و حذف آن را بدون متاثر کردن کیفیت صدا میسر می سازد. این سیستم هنگامی که قالب سمعک کمی از گوش بیرون بیاید و یا هنگام فیدبک های گذرا مانند نزدیک کردن تلفن به سمعک، شروع به فعالیت می کند.

این سیستم به دو شیوه سریع و آهسته عمل کرده و باعث درک گفتار بهتر در تمامی شرایط شنیداری می شود. عملکرد سیستم حذف پویای فیدبک (DFC) غیر قابل شنود بوده و تجارب شنیداری طبیعی تر و راحت تری را به دلیل کاهش فیدبک صوتی پدید می آورد.

در حالت آهسته، فیلتر های (DFC) برای رسیدن به یک کیفیت صوتی مطلوب، به طور آهسته عمل می کنند.

DFC در گایا، دارای یک قسمت برای تشخیص سیگنال تون خالص می باشد که تمام ورودی ها از این قسمت عبور می کنند. حال اگر فرکانس یکی از این ورودی ها فراتر از 1500 هرتز باشد، گایا آن را فیدبک صوتی فرض کرده و بلافاصله، DFC به حالت سریع تغییر پیدا می کند. که البته با بکارگیری مدیریت ایستای فیدبک و سایر روش های کاهش پویای فیدبک، سیستم DFC کاهش در بهره سمعک پدید نمی آورد و لذا قابلیت شنود و فهم گفتار هرگز مختل نمی شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: