روش NAL - NL1

 

از نظــر تـــاریــــخــــی، روش های تـــنـــظیــمی NAL)، (NAL-NL1/NAL-PR, NAL-R,NAL بر اساس شاخص انتقال گفتار (STI) استوار بوده اند. این روش های تنظیمی برای به حداکثر رسانیدن اطلاعات گفتاری و اطمینان از اینکه گفتار برای کاربر سمعک، تقریباً در سطح یکسان با فرد شنوایی طبیعی شنیده شود، طراحی گردیده است.

روش تنظیمی NAL-NL1 رایج ترین روش تنظیمی است که توسط هزاران متخصص در جهان مورد قبول واقع شده است

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: