روش ASA2P

 

افراد مبتلا به افت شنوایی شدید، نیازهای ویژه فراوانی دارند که نسبت به نیازهای کاربران مبتلا به افت ملایم تا متوسط بسیار متفاوت است. لذا کمپانی اتیکن روش ASA2P را به عنوان یک نسخه کاملتر از روش ASA برای افت های شنوایی شدید، ابداع کرده است.

روش تنظیمی ASA2P میزان بهره مورد نیاز را با توجه به شدت ورودی به طور اتوماتیک تعیین می نماید. این روش تنظیم مانند روش ASA2 تراکم را بصورت dynamic range wide اعمال نموده و تراکم بیشتری را در سطوح شدتی بالا ایجاد می نماید. این حالت باعث ایجاد Head room بزرگتری می شود و از محدوده dynamic range بیشتری برخوردار می گردد. روش ASA2P بهره بیشتری را برای ورودیهای متوسط تا شدید فراهم می آورد و از نسبت تراکم پائین تری در هر دو کانال فرکانسی استفاده می کند. این روش بیشتر در کم شنوایی های شدید بکار می رود و حداکثر خروجی سمعک را مستقل از بهره و براساس UCL افراد دچار کاهش شنوایی تجویز می نماید.

ASA2P روش تنظیمی default در سمعک گایا پاور است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: