روش ASA2

 

ASA2 یکی از روش های منحصر به فرد کمپانی اتیکن است که برای فراهم سازی قدرت درک گفتاری بالا ابداع شده است.

روش تنظیمی ASA به طرق زیر حداکثر درک گفتاری را تضمین می کند.

· قابلیت تنظیم در 7 باند فرکانسی

· Syllabic compression در فرکانس های پائین

· بهره تطبیقی در فرکانس های بالا(adaptive Gain)

 

معمولاً اصوات با فرکانس های بم، باعث Mask گفتار و فرکانس های زیر می شوند. روش ASA2 با استفاده از عملکرد سریع سیستم تراکمی در فرکانس های بم از Mask گفتار جلوگیری می کند.

این مسئله بلندی واکه های صدا دار (Vowels) و نویز زمینه را که دارای فرکانس های بم هستند، کنترل می نماید. در نتیجه با کاهش Mask روبه بالای گفتار، واکه های بی صدا(consonants) که دارای فرکانس های زیر می باشند با وضوح بیشتری شنیده می شوند.

روش ASA2 برای حفاظت و شنیده شدن واکه های بی صدا و پر فرکانس گفتاری (consonants) ، هنگام تغییرات کوتاه مدت گفتار، تقویت خطی و هنگام تغییرات طولانی مدت گفتار ، سیستم تراکمی اعمال می نماید.

Attack time در کانال فرکانس های بالا، نسبتاً سرعت آهسته دارد که باعث می شود شنوایی و راحتی فرد استفاده کننده همزمان با هم فراهم شود به بیان دیگر در روش ASA2 در کانال فرکانس های پایین،Syllabic Compression با

Fast attack time (سریع) و در کانال فرکانس های بالا Adaptive gain با attack time slow (آهسته) اعمال می شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: