روش گایا

روش تنظیمی گایا

روش از پیش تعیین شده گایا یک روش تنظیمی نوین مبتنی بر راحتی فرد استفاده کننده است . این روش ، بلندی صدا را بدون ازبین بردن قابلیت فهم گفتار، چه در محیط آرام و چه در محیط شلوغ افزایش می دهد.

مطالعات و بررسی های داخلی نشان داده که روش مبتنی بر راحتی،تاثیرات سوئی بر درک گفتار نداشته و بلکه درک گفتار را آسان می سازد.

مسطح کردن پاسخ فرکانسی، کاهش نقطه زانویی تراکم، افزایش Release time در حین ثابت نگه داشتن Attack time، همه میزان راحتی شنوایی فرد را بالا می برند. در ضمن آهسته تر خارج شدن سمعک از تراکم در هر 2 کانال فرکانس های بالا و پائین رخ می دهد.

روش تنظیمی Gaia راحتی شنوایی را  به طور عمده در شرایط شلوغ و پر سر و صدا نشان می دهد.

این مسئله، گایا را برای افراد مبتلا به افت شنوایی حسی- عصبی نزولی یا افرادی با زندگی فعال اجتماعی و پر از چالش های صوتی، یا کسانی که راحتی برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد ایده آل می سازد.

 

ART) Adaptive Release Time)

برای افزایش هرچه بیشتر کیفیت صدا و راحتی فرد، گایا از Release Time تطبیقی استفاده می کند.

ART به صورت اتوماتیک بهترین Release Time را در شرایط شنیداری مختلف تعیین می کند.

از آنجا که نمی توان فقط یک Release Time را برای تمامی محیط های شنیداری به کار بست، گایا بسته به محیط شنیداری، بطور اتوماتیک زمان بین 640 تا 2560 میلی ثانیه انتخاب می کند. یک سیگنال ساکن پایدار بطور اتوماتیک Release Time را طولانی می کند ولی در محیطی که تغییرات پویای زیادتری دارد، برعکس عمل می نماید. این پاسخ منعطف توازن فوق العاده ای را بین کیفیت صدا و راحتی در تمام زمانها پدید می آورد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: