روش های تنظیمی سمعک Gaia

 

روش های تنظیم

سمعک گایا از میان روش های تنظیمی مختلفی که موجود است به انتخاب 5 نوع روش فیتینگ پرداخته که یکی از آنها منحصراً بر اساس راحتی بیمار است که روش گایا نامیده شده است.

همچنین گایا دارای چهار روش تنظیمی شناخته شده دیگر نیز می باشد.

· روش گایا

· روش ASA2

· روش ASA2P

·روش NAL-NL1

· روش DSL i/o

 

در تمام این چهار روش، بهره و سیستم تراکمی بر پایه نیاز فرد برای بهتر شنیدن و تشخیص سریع تری از گفتار پایه ریزی شده است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: