توان تنظیم شده برای فرد

سمعک آداپتو پاور با ارائه سه روش تنظیمی، تمام ویژگیهای طبیعی افت شنوایی شدید را در نظر می گیرد.

 

Fast-P : برای افراد مبتلا به افت شنوایی شدید نزولی و وضوح شنیداری بالا ( تشخیص گفتار خوب)

 

Slow-P : برای افراد مبتلا به افت شنوایی شدید نزولی و وضوح شنیداری پایین (تشخیص گفتار ضعیف)

 

Linear-P : برای افراد مبتلا به افت شنوایی مسطح شدید.

 

روش های تنظیمی غیرخطی – Fast و Slow که بر اساس متدهای جدید بلندی صدا استوارند، استفاده از محدوده پویایی شنیداری را برای فرد استفاده کننده به حداکثر می رسانند.

این دو سیستم تراکمی نسبتاً بهره بالاتری را برای ورودی های متوسطه تا شدید تجویز مینماید و این کار را عمدتاً با استفاده از  نسبت های تراکمی پایین تر به انجام می رساند.

سیستم تراکمی خطی بر پایه مدل طبیعی سازی بلندی گفتار استوار می باشد.چند کاناله بودن این سمعک امکان شکل دهی بهتر پاسخ فرکانسی را میسر می سازد و فرد بهتر می تواند از باقی مانده شنوایی استفاده کند.

 

انتخاب پردازش درست

افراد مبتلا به افت شنوایی شدید، گاه وضوح شنیداری خوبی دارند و می توانند اصوات گفتاری پیچیده را به درستی تشخیص و تمیز دهند (درک گفتار خوب)؛ گاه آسیب های ساختاری شدیدی در گوش داخلی دارند که حتی با بلند شدن گفتار به اندازه کافی باز هم در فهم گفتار مشکل خواهند داشت (درک گفتار ضعیف). اطلاعات وضوح شنیداری به همراه سن و ادیوگرام بهترین فیتینگ را برای سمعک پاور فراهم می نماید.

 

 

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: