پرونده های شخصی

پرونده شخصی که در برنامه Genie وجود دارد براحتی در دسترس بوده و استفاده از آن آسان می باشد. با درج اطلاعاتی مانند تجربه استفاده از سمعک، سن، محیط های معمولی شنیداری و اندازه گیری های گوش واقعی،Genie

بلافاصله این موارد را با داده های ادیومتریک ترکیب می نماید و بهترین تنظیم سمعک را پیشنهاد می دهد.

 

 

تجربه استفاده از سمعک

اگر فردی که می خواهیم به او سمعک بدهیم، سابقه استفاده از سمعک داشته باشد، باید این سابقه را در نرم افزار Genie، در قسمت مخصوص، وارد کنیم، زیرا که سابقه استفاده از سمعک توسط فرد، در تنظیم سمعک جدید مؤثر خواهد بود.

نرم افزار از ما می پرسد که آیا فرد سابقه استفاده از سمعک داشته است و یا خیر.

و اگر جواب مثبت است، فرد بصورت کوتاه مدت و یا طولانی مدت از سمعک استفاده می کرده است؟

و آیا سمعک وی خطی بوده و یا غیرخطی.

 

سن

مطالعات جدید تأثیرات عملکرد شناختی را بر روش پاسخگویی افراد به سمعک بررسی نموده است. پرفوسور استوارت گیت هاوس ( در سال 2000) و توماس برتر (در سال 2001) مدارک زیادی یافتند که توانایی شناختی اثرات بارزی به شیوه پردازش و فهم اطلاعات وارده به حس های گوناگون را دارد.

از آنجا که همبستگی بالایی بین سن و عملکرد شناختی وجود دارد، کمپانی اتیکن از سن به عنوان یک فاکتور پیش بینی کننده در تنظیم سمعک استفاده می کند. براساس تحقیقات انجام گرفته در خصوص سن شناختی، آستانه سنی برای "نقصان عملکرد شناختی" 70 درنظر گرفته شده است.

پس وارد کردن سن دقیق فرد استفاده کننده در تنظیم بهینه سمعک بسیار مؤثر است و هرگز نباید فراموش شود!

 

محیط های شنیداری

پرسشنامه سبک زندگی و موقعیت های شنیداری Genie، معیاری کلی از سبک زندگی و نیازهای شنیداری فرد را فراهم می آورد. این سوالات، تکمیل و پاسخ دهی آنها بسیار ساده می باشد. از طرفی این سوالات از همان ابتدای فیتینگ زمینه را برای دخالت بیمار فراهم نموده و وی را به مداخله در تنظیم سمعک تشویق می کند. پاسخ هایی که از 6 پرسش موجود بدست آمده با اطلاعات پرونده شخصی ترکیب شده و توصیه های منطقی و مناسبی را برای تنظیم سمعک فرد فراهم می آورد.

 

داده های گوش واقعی

Genie مقادیر تفاوت گوش واقعی- کوپلر بزرگسالان را با مقادیر استاندارد مقایسه کرده و در حین تنظیم سمعک از این تقاوت استفاده می کند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: