فیتینگ بیمار ـ محور

فیتینگ بیمار محور چیست؟

برای درک چگونگی عملکرد فیتینگ بیمار محور روی تصویر زیر کلیک کنید.برای اینکار به نرم افزار Macromedia Flash Player نیاز است. چنانچه به نصب این نرم افزار نیاز دارید

گرچه بیمارهای مختلف گاهاً ادیوگرام های یکسانی دارند، ولی ندرتاً دارای نیازها، سبک زندگی و خواست های مشابهی می باشند. علی رغم این موضوع، اکثر فیتینگ ها کماکان براساس ادیوگرام استوارند.

در نرم افزار Genie فیتینگ آداپتو، طوری طراحی شده تا از همان ابتدا بیمار را در فرآیند فیتینگ دخیل کرده، روند فیتینگ فردی را تسهیل نموده و بازده و نتیجه بهتری را حاصل می آورد.

پاسخ به نیازهای فردی:

نرم افزار Genie داده های ادیومتری را با نیازهای فردی، سبک زندگی و خواسته های بیمار ترکیب می کند. سپس به طور اتوماتیک مناسب ترین تنظیم ممکن را پیشنهاد می نماید.

تجربه استفاده از سمعک :

اگر فردی که می خواهیم به او سمعک بدهیم، سابقه استفاده از سمعک داشته باشد، باید این سابقه را در نرم افزار Genie، در قسمت مخصوص، وارد کنیم، زیرا که سابقه استفاده از سمعک توسط فرد، در تنظیم سمعک جدید مؤثر خواهد بود.

نرم افزار از ما می پرسد که آیا فرد سابقه استفاده از سمعک داشته است و یا خیر.

و اگر جواب مثبت است، فرد بصورت کوتاه مدت و یا طولانی مدت از سمعک استفاده می کرده است؟

و آیا سمعک وی خطی بوده و یا غیرخطی .

این عوامل همه در تنظیم میزان بهره سمعک و چگونگی اعمال سیستم تراکمی مؤثر است.

 

 

تنظیم مناسب سمعک گامی به سوی موفقیت

آداپتو را می توان مطابق با نیازهای فردی هر بیمار به گونه ای تنظیم کرد که در جلسه اول فیتینگ، تنظیم مناسب و قابل قبولی را فراهم آورد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: