تأخیر کوتاه در پردازش اصوات

پردازش سریع و کوتاه مدت اصوات

امروزه در سمعک های دیجیتال، الگوریتم های بسیار پیشرفته پردازش سیگنال صوتی به کار رفته است که این روند پردازش در برگیرندۀ زمان های پردازش طولانی مدتی می باشد.

زمان پردازش آداپتو بسیار کوتاه است و در ایجاد مفهوم آکوستیک گوش باز مشارکت می کند. در حین بکارگیری ونت بزرگتر یا بازتر صدایی که از طریق ونت به گوش می رسد، باید با پیام واصله به گوش از طریق سمعک همزمان باشد که این امر در سمعک آداپتو در نظر گرفته شده است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: