جبران هوشمند بهره

نرم افزار Genie به طور اتوماتیک بهره لازم در فرکانس بم را که برای جبران نشت این فرکانس ها ناشی از قالب های غیر انسدادی بکار می رود محاسبه می کند. این محاسبات جبرانی بطور سریع و ساده انجام می شود.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: