ونت گذاری گوش واقعی

امکان ایجاد ونت با سایزهای بزرگتر

عملکرد عالی سیستم حذف پویای فیدبک اجازه می دهد تا در فیتینگ آداپتو بتوان از ونت بزرگتری استفاده کرد و اثر انسداد را تا حد زیادی کاهش داد.

 

فیتینگ سمعک پشت گوشی آداپتو به کمک قالب باز در حال حاضر برای اکثر افراد توصیه می شود. انواع داخل گوش آن نیز با ونت های بسیار بزرگتری نسبت به قبل ساخته می شوند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: