سیستم کنترل فیدبک بسیار قوی و پویا

اتیکن بر اساس تکنولوژی پردازش دیجیتال، سیستم حذف فیدبک بی نهایت مؤثر و پیشرفته ای را ابداع نموده است. این سیستم به طور فعال وضعیت سمعک را کنترل و فیدبک را حذف می نماید. سیستم حذف پویای فیدبک طوری طراحی شده که نسبت به تغییرات محیط اطراف واکنش نشان داده تا فرد در تمامی شرایط و وضعیت های شنیداری، گفتار را با کیفیت مطلوبی دریافت کند. تمام عملیات حذف پویای فیدبک غیرقابل شنود است و باعث می شود تا شنیدن راحت تر و طبیعی تر انجام شود.

در سیستم حذف پویای فیدبک بر خلاف سیستم Feed Back Manger کاهش در بهره سمعک رخ نمی دهد و بنابراین فهم گفتار و قدرت شنیدن تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

 

مصرف باتری کم

با بکارگیری جدیدترین فن آوری به شکل پلات فورم، مصرف باتری در پایینترین حد قرار گرفته است و از آنجا که این سیستم 100% اتوماتیک است نیازی به هیچگونه اندازه گیری و کالیبراسیون ندارد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: