مشخصات گفتار

مصوت ها یا حروف صدادار گفتاری مشخصات بسیار منحصر به فردی دارند و برخلاف اکثر صامتها، متشکل از یک صوت پایه و شماری از هارمونیک هایی هستند که فرکانسشان فراتر از صوت پایه ای است. یعنی انرژی صوتی مصوت ها به مجموعه ای از هارمونیک های فرکانس پایه محدود می شود.

این هارمونیک ها به طور همزمان به وجود می آیند و در نتیجه یک مشخصه مهم ثانویه در شناخت مصوت ها می باشند که می توان از آن در تشخیص گفتار استفاده کرد.

 

 

کشف صحیح و دقیق گفتار

مصوت های قوی در اکثر زمان ها به گفتار غالب و حاکمند، لذا وجود گفتار همیشه با وجود هارمونیک ها و توزیع همزمان انرژی صوتی همراه است. این مشخصه منحصر به فرد کشف گفتار را با دقت بسیار بالا مقدور می سازد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: