Identity

به علت متفاوت بودن نیازهای شنیداری افراد و تنوع در توانایی های شناختی در سمعک های هوش مصنوعی روش هایی به نام Identity در نظر گرفته شده است که به سمعک اجازه می دهد تا مطابق با نیازهای ویژه هر فرد عملکرد داشته باشد.

Identity ها سرعت پاسخ سمعک نسبت به تغییرات شنوایی محیط را مشخص می کند. نرم افزار Genie با توجه به اطلاعاتی از قبیل سن فرد و سابقه استفاده از سمعک و ... بهترین Identity ممکن را به طور اتوماتیک انتخاب می کند.

بنابراین انتخاب Identity مناسب بهترین راه شروع یک تنظیم موفق است و باعث پذیرش سریع سمعک از سوی استفاده کننده می شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: