وضعیت غیر دایرکشنال و سیستم کنترل نویز

در حالتی که سمعک در وضعیت غیر دایرکشنال کار می کند، سیستم کاهش نویز (بر اساس مدولاسیون) در تمام باند فرکانسی اعمال می شود در این حالت میزان کاهش نویز در هر باند فرکانسی به طور مجزا از باند دیگر صورت می گیرد.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: