دایرکشنالیتی Voice Direct و سیستم کنترل نویز

 

دایرکشنالیتی در سمعک های خانواده تگو Voice Direct نام دارد.

عملکرد سیستم Voice Direct در فرکانس های بالا و پایین با یکدیگر متفاوت است.

در فرکانس های پایین، که بیشترین حضور نویز در این ناحیه است، سیستم کاهش نویز با قدرت بیشتری اعمال می شود، اما در  فرکانس های بالا عملکرد کاهش نویز ضعیف تر بوده وسیستم دایرکشنالیتی بخش عمده جداسازی سیگنال از نویز را انجام می دهد. نتیجه این عمل کیفیت بسیار بالای صدا و درک گفتار بهتر فرد در محیط های پر سر و صدا می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: