دایرکشنالیتی اتوماتیک

در خانواده سمعک Tego، سمعک می تواند در 2 وضعیت عمل کند:

1- غیر دایرکشنال Surround

2- دایرکشنال Voice Direct

سمعک های هوش مصنوعی با استفاده از قدرت "تصمیم گیری" تعیین می کنند که استفاده از کدام روش، کیفیت بالاتری از گفتار را فراهم می کند. بدین ترتیب که نسبت سیگنال به نویز در هر لحظه از زمان برای ورودی های 2 میکروفن محاسبه شده و وضعیتی که نسبت سیگنال به نویز بهتری را ارائه کند، توسط سمعک انتخاب می شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: