استفاده از سيستم اف ام در كلاس

استفاده از آميگو در كلاس موجب بالا رفتن توانايي كودك براي درك محيط شنيداري اطراف مي‌گردد.

در شرايطي كه بيش از يك معلم در كلاس حضور دارد مي‌توان از فرستنده T21 استفاده كرد. در اينحالت معلم دوم مي‌تواند از فرستنده ديگري استفاده كند و بطور همزمان كودك بتواند صداي هر دو معلم را داشته باشد. اين شرايط Team Teaching يا"آموزش گروهي" نام دارد كه با استفاده از دكمه T كه بر روي فرستنده T21 وجود دارد امكان پذير است.

شيوه‌هاي كاربرد آميگو

فرستند T20 يا T21 براي استفاده در محيط آموزشي كاربرد دارد. همچنین اين فرستنده قابليت اتصال به وسايل سمعي ـ بصري را نيز دارا می باشد.

فرستنده به لباس كاربر متصل مي‌شود و يا به دور گردن آويزان مي‌گردد.

فرستنده T10 مي‌تواند دور گردن معلم آويزان شود يا روي ميز قرار گيرد. اين فرستنده براساس نياز كاربر مي‌تواند در دست نيز نگه داشته شود. همچنين قابليت اتصال به وسايل سمعي ـ بصري را نيز داراست.

انتخاب ميكروفون مناسب

براي استفاده از فرستنده آميگو مي‌توان از ميكروفون‌هاي متعددي استفاده كرد. اين ميكروفون‌ها نقش آنتن دهي نيز دارند.

ميكروفون يقه‌اي همه سويه

اين ميكروفون روي لباس نصب مي‌شود. تكنولوژي بكار رفته در آميگو طوري عمل مي‌كند كه محل قرار گيري ميكروفون در انتقال صدا اثري نداشته باشد و سطح سيگنال همواره در حد 74 دسي بل نگه داشته شود.

 

ميكروفون يقه‌اي دايركشنال

اين ميكروفون‌ها براي استفاده در محيط‌هاي پر سر و صدا كاربرد دارند و موجب افزايش نسبت سيگنال به نويز مي‌شوند. معلم بايد دقت داشته باشد كه از اين ميكروفون‌ها در شرايط عادي استفاده نكند و فقط در محيط‌هاي پر سر و صدا آن را مورد استفاده قرار دهد. براي دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

ميكروفون گوشي ـ‌ دهاني

اين ميكروفون در محيط‌هاي بسيار شلوغ و پر سر و صدا مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا نسبت سيگنال به نويز به حداكثر برسد. این میکروفون بسيار سبك است و به راحتي نصب مي‌شود و به دليل قرارگيري آن در نزديكي دهان، دريافت سيگنال در سطح بيشتري صورت مي‌گيرد.

 

ميكروفون گردني

اين ميكروفون از نوع همه سويه است و مستقيماً به فرستنده متصل مي‌شود.

كاربرد آميگو در آموزش گروهي

در فرستنده T21، دكمه T براي آموزش گروهي بكار مي‌رود.

در شرايط آموزش گروهي با فشار دادن دكمه T امكان دريافت صدا از دو منبع مختلف فراهم مي‌شود.

براي مثال در صورتي كه معلم بخواهد توضيحات اضافي را در حين تماشاي فيلم آموزشي ارائه دهد با استفاده از دكمه T در فرستنده T21 و هماهنگ شدن كانال‌ها روي دو فرستنده این کار صورت مي‌گيرد.

در حقيقت، اين قابليت موجب اتصال چند فرستنده به هم مي‌شود اما بايد در نظر داشت كه برقراري اين ارتباط در بعضی شرایط ممكن است منجر به گيج شدن كودك گردد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: