بهترین انتخاب برای کودکان

سمعک سفران می تواند توانایی کودکان در درک و شنیدن گفتار را به بالاترین حد ممکن برساند . این سمعک خود را با دنیای صوتی پویای محیط زندگی کودک طوری تطبیق می دهد که گفتار در هر شرایطی شنیده بشود.

تمامی این گونه عملکردها در سمعک سفران اتوماتیک است بطوریکه کودک می تواند به راحتی به بازی و سایر فعالیتهایش بپردازد و وجود سمعک را در گوشهایش احساس نکند.

 

سفران همراه خوب کودکان برای دستیابی به گفتار بهتر


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: