ویژگیها در یک نگاه

 

وجود خاصیت بهینه سازی در سفران موجب می شود این سمعک دائماً محیط اطراف را بررسی کند و بهترین امکان درک گفتار را با توجه به موقعیت فرد استفاه کننده فراهم کند.

هوش مصنوعی

کارآیی هوش مصنوعی این است که بطور پیوسته و خودکار شرایطی را فراهم می کند که از طریق پردازش چندمرحله ای بیشترین نسبت سیگنال به نویز فراهم می شود.

Automatic Adaptation Manager

بیشتر وقتها تنظیم اتوماتیک بهره برای رسیدن به اهداف موردنظر، پردازش هموار و یکپارچه ای ایجاد می کند که نگرانی برگشت سمعک و همچنین تعداد جلسات مشاوره بعداز تجویز سمعک را کاهش می دهد.

برای رسیدن به این منظور مراحل adaptation و فاصله زمانی بین مراحل را انتخاب کنید در اینحالت Adaptation Manager بطور خودکار بهره را محاسبه و تنظیم می کند.

 

 

حافظه سمعک سفران و Envirogram

حافظه سمعک سفران، اطلاعات صوتی پیرامون فرد را جمع آوری می کند و به عنوان مثال با استفاده از آن می توان فهمید که فرد استفاده کننده روزی چند ساعت از سمعک استفاده کرده و یا در چه نوع محیط صوتی شامل:

گفتار - گفتار در حضور نویز و یا نویز تنها به سر می برده است. Envirogram مشخص می کند که تحت چه شرایطی سمعک به نیازهای روزانه فرد استفاده کننده پاسخ می دهد.

 

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: