ویژگیها در یک نگاه

 

سمعک سفران آنقدر کیفیت صدا را افزایش می دهد که کاملاً به صدای طبیعی نزدیک می شود.

همچنین، وقتی که شما به عنوان مثال کودکی را در آغوش می گیرید، سمعکتان سوت نمی زند و حتی این امکان را فراهم می سازد که به جای قالبهای معمولی از فیتینگ گوش باز استفاده کنید.

فیتینگ گوش باز

فایده اصلی گوش باز، بهبود کیفیت صدا است که این مسئله به دلیل حذف اثر انسداد و فیدبک صوتی انقلابی را در دنیای سمعک ایجاد کرده است.

اکوستیک گوش باز به شما امکان انجام فیتینگ گوش باز را می دهد، بطوریکه کیفیت صدا بسیار طبیعی می شود و فیدبک صوتی هم حذف می شود. بنابراین به دلیل وجود مدار DFC در سمعک سفران، امکان استفاده از ونتهای بزرگتر بدون نگرانی از فیدبک صوتی وجود دارد.

 

DFC حذف پویای فیدبک

سیستم حذف پویای فیدبک در سمعک سفران، دائماً خروجی سمعک را بررسی می کند و در صورت بروز فیدبک، آن را از طریق حذف فازی- بدون کاهش بهره سمعک- حذف می نماید.

کوردا - استفاده از تیوپ نازک و قالب باز

سمعک سفران می تواند با استفاده از تیوب نازک و قالب باز، امکان فیتینگ گوش باز را فراهم آورد. که در این شرایط فرد بدون اثر انسداد و فیدبک صوتی می تواند صدای طبیعی و با کیفیتی را بشنود. فیتینگ باز در سه وضعیت Plus dome – Open dome و قالبهای رایج در دسترس است.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: