صدای طبیعی سمعک سفران

 

با سمعک سفران، راحت شنیدن را تجربه خواهید کرد. در این سمعک با استفاده از فن آوری فیتینگ گوش باز، از تهویه هوا در کانال گوش برخوردار خواهید شد و بنابراین احساس ناراحتی ناشی از مسدود شدن کانال گوش بوسیله قالب ازبین خواهد رفت.

فیتینگ گوش باز

 

سمعک سفران دارای سیستم کنترل کننده فیدبک است که سوت سمعک را بطور اتوماتیک حذف می کند تا بیمار در هنگام استفاده از سمعک، دیگر مشکل فیدبک صوتی را نداشته باشد.

با استفاده از سمعک سفران، بیمار از شنیدن صدای سمعک لذت میبرد، زیرا که این صدا، صدای زندگی است.

سمعک سفران موجب میشود صداها به زندگی شما طعم و مزه بدهند!

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: