آرامش صوتی در محیط های پر سر و صدا

بهبود درک گفتار و راحتی شنیدن

سمعک سفران سر و صدای ناخواسته را بطور موثری کاهش می دهد، بدین ترتیب که سیستم کنترل نویز آن نویزهای مزاحم را شناسایی کرده و صداهای محیط را پیوسته آنالیز می کند و هوشمندانه نویزهای آزار دهنده را کاهش می دهد تا بهترین شرایط شنوایی برای کاربر فراهم شود.

در این صورت، درک گفتار در محیطهای پر سرو صدا بهبود می یابد.

کنترل نویز

 

بهبود درک گفتار و راحتی شنیدن


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: