تنظیم سمعک دلتا

تنظیم سمعک دلتا سریع و آسان است. برای تنظیم آن مراحل زیر را طی کنید.

1) سیم رسیور و Dome در سایز مناسب را برای بیمارتان انتخاب کنید.

2) سمعک دلتا را از طریق Noah Link و یا Hi-Pro در نرم افزار شناسایی کنید.

3) ســابقــه استــفاده از سـمــعــک را در قســمت

"Personal Profile " وارد نمائید.

4) نوع Dome را که انتخاب کرده اید در نرم افزار اعلام کنید.

5) از Delta Live برای نشان دادن عملکرد سمعک به بیمارتان استفاده کنید.

6) پس از انجام فیتینگ، اطلاعات را در سمعک ذخیره کنید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: