قالب گوش باز به دو شکل Open Dome و Plus Domeقالــب های بــاز سـمعـــــک دلـــتا در دو شــکل Open Dome وPlus Dome موجود هستند. Open dome در حالت عادی استفاده می شود و اثر انسداد و کیپی گوش را از بین می برد و راحتی بیشتری را برای فرد استفاده کننده فراهم می آورد.

Plus Dome هنگامی استفاده می شود که به بهره بیشتری در فرکانسهای پائین نیاز باشد.

تبدیل Open Dome به Plus Dome به راحتی در کلینیک میسر است.

محدوده پوشش سمعک دلتا با Open Dome

 

 

محدوده پوشش سمعک دلتا با Plus Dome


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: