اصوات را می شنوم اما تشخیص آنها دشوار است

این جمله اغلب توسط افرادی که کم شنوایی فرکانسهای بالا دارند گفته می شود.

بسیاری از افراد بالای 50 سال سن نیز دارای این نوع کم شنوایی و این نوع مشکلات می باشند.

اغلب آنها زندگی بسیار فعالی دارند و به سمعکی نیازمند هستند

که احتیاجات شنوایی زندگی فعال آنها را برآورده سازد.

شنوایی این افراد معمولاً در فرکانسهای پایین خوب است ولی با این وجود قدرت تشخیص پائین

آنها در فرکانسهای ریز در محیطهای پر سر و صدا برای آنها مشکل ایجاد کرده است.

کاهش وضوح صدا، در تشخیص حروف صدا داری مانند س ، ت ، ف به خصوص در

محیطهای شلوغ و پر سر و صدا عمده ترین مشکل شنوایی این افراد می باشد.

سمعک دلتا به خوبی از باقی مانده شنوایی این افراد در راستای افزایش درک گفتار استفاده می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: