روشهای جدید پذیرش سمعک توسط بیمار

 

اگر برای بیمار توضیح دهیم که سمعک هرگز شما را از دیگران متمایز نمی کند و باعث انگشت نما شدن شما نمی شود و همچنین اگر بتوانیم سمعکی برای او ارائه کنیم که غیرقابل دید باشد و شکل ظاهریش با همه سمعکها متفاوت باشد، بطوریکه دیگران متوجه آن شوند، بیماران تمایل بیشتری به پذیرش سمعک پیدا می کنند.

خوشبختانه سمعک دلتا با ظاهر بسیار زیبایی که دارد و همچنین غیرقابل دید بودن آن، بیشتر شبیه گیرنده های صوتی مدرن و پیشرفته مانند "بلوتوسهای موبایل" است و ظاهر سمعکهای متداول را ندارد. این سمعک در 17 رنگ متنوع و مطابق با مد ارائه شده است تا دیگر سمعک نشانه ای از پیری و ناتوانی شناخته نشود. سمعک دلتا با لوازم زینتی مانند: گوشواره، دستبند، انگشتر و ... قابل مقایسه است و بعد زیبایی شناختی یک محصول را بخوبی برآورده می سازد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: