Syncro Live

ر نرم افزار Genie 6 ، قسمت جدیدی به نام Syncro Live وجود دارد که نشان می دهد پس از تنظیم سمعک، تکنولوژی هوش مصنوعی سینکرو چگونه به تغییرات صوتی پیرامون فرد پاسخ می دهد.

از این امکان در جلسه مشاوره برای نشان دادن فواید این سمعک می توان استفاده کرد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: