Genie 6 نرم افزار تنظیمی

این نرم افزار امکاناتی را مانند صدا سازها، تصاویر و روش های مشاوره ای eCAPS برای معرفی و تنظیم بهتر سینکرو در اختیار شما قرار می دهد. همچنین در قسمت Fine-Tuning می توانید از راهنمائی های فوق العاده و کارآمدی جهت تنظیم بهینه سمعک سینکرو استفاده کنید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: