های سمعک سینکروIdentity

 

با پیشرفته تر شدن سمعک ها، پارامترهای بیشتری برای تنظیم در اختیار ادیولوژیست ها گذاشته شده است. این پدیده یک حسن حساب می شود ولی باید بسیار مراقب بود که با تغییر در یکی از این پارامترها عملکرد سایر آنها تداخل پیدا نکند و کیفیت صوتی سمعک پائین نیاید.

Identity ها در سمعک سینکرو به ادیولوژِیست امکان می دهند که تا با انتخاب مناسب ترین آنها با توجه به نیاز فرد مصرف کننده، بهترین تنظیم پارامترهای متنوع سمعک را بطور اتوماتیک به انجام رسانند .

در سمعک سینکرو 5 نوع Identity به شرح زیر وجود دارد:

Energetic

Dynamic

Active

Gradual

Calm

نرم افزار Genie با توجه به میزان کم شنوایی، سن، سبک زندگی فرد، سابقه استفاده از سمعک و در نظر گرفتن اولویت های شنیداری افراد، Identity مناسب را بطور اتوماتیک انتخاب می کند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: