دایرکشنالیتی انطباق پذیر در همه باندهای فرکانسی

 

 

سمعک سینکرو از این تکنولوژی برای تفکیک سیگنال به 4 باند فرکانسی استفاده می کند. بدین ترتیب سمعک می تواند زمان بیشتری را در وضعیت دایرکشنال بماند و همچنین منابع نویز چندگانه را بطور همزمان کاهش دهد.

3 وضعیت دایرکشنالیتی

سمعک سینکرو می تواند در 3 وضعیت دایرکشنال تغییر حالت دهد که عبارتند از:

وضعیت Surround یا غیر دایرکشنال

وضعیت دایرکشنالیتی Split

وضعیت دایرکشنالیتی کامل

دایرکشنالیتی Split، عملکرد دایرکشنالیتی را به سطوح شدتی پائین نیز گسترش می دهد. (مثال: صدای وزش باد با شدت متوسط)

 

این سیستم در 4 باند فرکانسی عمل می کند و سمعک سینکرو را قادر می سازد تا نویزهای چندگانه را تا حداکثر 4 منبع نویز، کاهش دهد.

 

دایرکشنالیتی Split، دایرکشنالیتی جدیدی است که در آن فرکانس های بم، در حالت غیردایرکشنال باقی می مانند ولی فرکانس های بالا و میانه از دایرکشنالیتی adaptive برخوردار می گردند. این نوع دایرکشنالیتی فوایدی را در بر دارد. از جمله اینکه دایرکشنالیتی می تواند در سطوح پائین تر شدتی و حتی در محیط هایی که وزش باد با شدتی متوسط در آنها جریان دارد، اعمال شود. تغییر بین 3 حالت دایرکشنالیتی به آسانی رخ می دهد بطوریکه در کیفیت صدا به هیچ وجه تغییری اتقاق نمی افتد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: