تقدم در پردازش گفتار

 

 

3 سیستم فوق العاده برای رسیدن به یک هدف

(درک بهتر گفتار)!

تقدم در پردازش گفتار (تکنولوژی VPP) در قلب سمعک سینکرو قرار گرفته است. این تکنولوژی شامل 3 تکنولوژی دیگر است که در ترکیب با همدیگر، هدف اصلی سینکرو را که "بالا بردن نسبت سیگنال به نویز در هر لحظه از زمان می باشد" برآورده می سازد.

تکنولوژی هوش مصنوعی عملکرد سیستم VPP را کنترل می کند و هدف کلی، دستیابی به درک گفتار بهتر افراد کم شنوا می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: