اتوماتیکAdaptation Manager

 

 

طبق تحقیقات انجام شده بهتر است فرد استفاده کننده از سمعک به تدریج با صدای سمعک آشنا شود. با این کار احتمال برگشت سمعک بسیار کم خواهد بود و فرد کم کم با صدای سمعک آشنا می شود و به آن عادت می کند.

 

در سمعک Syncro برای تغییر مراحل عادت پذیری، نیازی به مراجعه مجدد بیمار در کلینیک نیست. بدین ترتیب که شما می توانید از طریق نرم افزار به سمعک برنامه بدهید که طی زمان مشخصی از مرحله 1 به 2 و یا 3 تغییر یابد.

تغییر در درجه عادت پذیری به طور اتوماتیک انجام می شود و بیمار متوجه تغییر و بلندتر شدن صدا نمی شود، بلکه روز به روز از کیفیت صدای سمعک لذت بیشتری می برد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: