حافظه سینکرو

 

 

حافظه سمعک سینکرو، اطلاعات صوتی محیط پیرامون فرد استفاده کننده را جمع آوری می کند و با اتصال به نرم افزار Genie، اطلاعاتی از قبیل شرایط محیط صوتی فرد، میزان استفاده از ولوم، استفاده از برنامه های مختلف سمعک و متوسط ساعاتی را که فرد در روز از سمعکش استفاده کرده نشان می دهد.

این اطلاعات به همراه خواسته ها و نیازهایی که خود فرد ابراز می کند، دستیابی به بهترین تنظیم ممکن را آسان می سازد و به ما کمک  می کند تا نیازهای اختصاصی افراد کم شنوا را شناسایی کرده و در جهت برآورده ساختن آنها تلاش کنیم.

 

کاربرد حافظه سمعک سینکرو، تکنولوژی" Voice Priority Processing" یا "تقدم در پردازش گفتار" را بر روی صفحه کامپیوتر نشان می دهد و به ما می گوید که کدام یک از روش های این تکنولوژی، در شرایط زندگی بیمار، عملکرد بیشتری را در جهت رفع نیازهای شنیداری به عهده داشته است.

 

راهنمای سینکرو

راهنمای سینکرو به ما می گوید که چگونه اطلاعات بدست آمده از حافظه سینکرو را تفسیر کنیم و از آنها چگونه استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم که تنظیم اتوماتیک نرم افزار در اغلب موارد، برای بیمار بسیار خوب و راضی کننده خواهد بود، اما هرگز نمی تواند جای تنظیم مناسب یک ادیولوژیست با تجربه را بگیرد. با استفاده از راهنمای سینکرو شما می توانید تنظیم بهتری را در جلسات بعدی ملاقات با بیمارتان ارائه دهید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: