روش های تنظیمی

 

روش های تنظیمی که در سمعک Atlas Plus آورده شده، همگی روش های شناخته شده در دنیا هستند. گرچه همه این روش ها استاندارد هستند ولی به عنوان مثال، در روش های

NAL- NL1 و DSL i/o استراتژی میزان تراکم،

Adaptation Manager ،Attack Time And Release Time توسط خود کمپانی اتیکن طراحی شده است. این موضوع Atlas Plus را به یک سمعک کامل اتیکن تبدیل کرده که به سرعت مورد قبول فرد قرار گرفته و اهداف و رضایت طولانی مدتی را برای افراد فراهم می آورد. این سمعک انعطاف پذیری زیادی را نیز در فیتینگ فراهم می کند.

 

NAL-NL1

NAL-NL1 یک نسخه غیر خطی از روش های تنظیمی NAL-RP است که توسط لابراتوار بین المللی اکوستیک استرالیا ابداع گردیده است. هدف از این روش تنظیمی بهتر ساختن فهم گفتار و فراهم کردن بلندی سیگنال های گفتاری تقریباً مشابه با آنچه که افراد طبیعی درک می کنند، می باشد.

این روش تنظیمی از شاخص فهم گفتار (SII) – برای افزایش بهره الحاقی در 52 ادیوگرام مختلف بهره می گیرد. بر این اساس، روش NAL-NL1، بهره الحاقی را در هر فرکانس براساس میزان کم شنوایی و میانگین کم شنوایی در 3 فرکانس، شیب ادیوگرام و شدت گفتار ورودی، محاسبه می کند.

 

DSL i/o

DSL i/o نسخه غیر خطی الگوریتم DSL خطی است که در دانشگاه Western Ontario ابداع شده است. DSL مخفف کلمه

Desired Sensation Level می باشد .

این روش تنظیمی محدوده پویایی نرمال را داخل محدوده پویایی فرد کم شنوا، قرار می دهد و از UCL و HTL فرد استفاده می کند.

 

NAL-RP

این روش، بهره را برای کم شنوایی های ملایم تا عمیق تجویز می کند. در کم شنوایی های عمیق، بهره ای بیشتر در فرکانس های بم، با توجه به نیاز بیمار محاسبه می شود. روش NAL-RP در سمعک های پاور خانواده Atlas Plus موجود می باشد.

 

DSL i/o (Lin)

این روش بهره سمعک را براساس Desired In-situ Output level Speech Spectrum Input Levelو تجویز می کند.

در این روش طیف گفتاری مورد استفاده قرار می گیرد که میزان بهره تجویزی را متأثر می سازد.

1. Moor,Cox برای بزرگسالان

2. UWO Child برای کودکان

 

روش DSL i/o فقط در سمعک های پاور خانواده Atlas Plus موجود می باشد.